Skip to content

Zdjęcie ze zbiorów rodziny Wernerów

Wystawy

Muzeum Fabryki Norblina opowiada o losach miejsca zwanego dziś Fabryką Norblina. Historia działki mieszczącej się przy ulicy Żelaznej 51/53 w Warszawie zaczęła się pod koniec XVIII wieku. Wtedy tereny te zakupił Franciszek Ryx – kamerdyner, zaufany, człowiek do zadań specjalnych ostatniego króla Polski – Stanisława Augusta Poniatowskiego. Na zakupionej ziemi wybudował wille z dwiema oficynami oraz założył, modny wówczas, ogród w stylu angielskim. Jego spadkobierca – noszący to samo imię i nazwisko – Franciszek Ryx o przydomku „Major” od stopnia nadanego mu w wojskach napoleońskich, rozbudował jedną z oficyn o piętro tworząc z niej kamienicę mieszkalną.

MFN_Wystawy_Subhero

Wystawa stała

Wystawa stała Muzeum Fabryki Norblina oparta jest na 4 podstawowych ścieżkach zwiedzania: „Budynki i Architektura„, „Maszyny i Urządzenia„, „Wyroby i Ludzie„. Dodatkową ścieżką łączącą najważniejsze i najciekawsze elementy ze ścieżek podstawowych jest „Fabryka Norblina w pigułce”, po której oprowadzają muzealni przewodnicy.

Najciekawszymi i najważniejszymi ścieżkami są Budynki i Architektura oraz Maszyny i Urządzenia. To na nich możemy oglądać obiekty będące elementami zabytkowej Fabryki Norblina, wpisane do rejestru zabytków. Równie ciekawą, choć nie opartą na obiektach wpisanych do rejestru zabytków i stanowiących integralny element Fabryki, jest ścieżka Wyroby, na której możemy obejrzeć oryginalne historyczne wyroby Fabryki. Zaś ścieżka Ludzie jest formą spaceru po fabrycznych uliczkach i skwerach, które mają swoich patronów – historycznych postaci związanych z Fabryką, których imionami są nazwane.

Czas przejścia po ścieżce, w zależności od zaangażowania oraz kondycji zwiedzającego, powinien zająć od 50 do 90 minut.

Wystawy czasowe