Skip to content

Poznaj Muzeum Fabryki Norblina

Muzeum Fabryki Norblina w Warszawie (Żelazna 51/53, 00-841 Warszawa) jest placówką prywatną, stanowiącą jednostkę organizacyjną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ArtN (tzn. nie posiada osobowości prawnej), która jest częścią grupy kapitałowej Capital Park. Muzeum Fabryki Norblina jest wpisane na listę muzeów prywatnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) pod numerem 919  z uzgodnionym regulaminem.

Ekspozycja stała muzeum została udostępniona dla zwiedzających w grudniu 2021 roku. Jej otwarcie zostało zgłoszone do MKiDN w czerwcu 2022 roku i jest integralną częścią zrewitalizowanej Fabryki Norblina. Placówka ma charakter otwarty. Na terenie kompleksu elementy muzealne i niemuzealne przenikają się ze sobą, nie ma między nimi ostrej granicy.

Tego nie możesz przegapić

Muzeum Fabryki Norblina w Warszawie (Żelazna 51/53, 00-841 Warszawa) jest placówką prywatną, stanowiącą jednostkę organizacyjną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ArtN (tzn. nie posiada osobowości prawnej), która jest częścią grupy kapitałowej Capital Park. Muzeum Fabryki Norblina jest wpisane na listę muzeów prywatnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) pod numerem 919  z uzgodnionym regulaminem.

Ekspozycja stała muzeum została udostępniona dla zwiedzających w grudniu 2021 roku. Jej otwarcie zostało zgłoszone do MKiDN w czerwcu 2022 roku i jest integralną częścią zrewitalizowanej Fabryki Norblina. Placówka ma charakter otwarty. Na terenie kompleksu elementy muzealne i niemuzealne przenikają się ze sobą, nie ma między nimi ostrej granicy.

Lat historii
Budynków
Platerów
Sposoby zwiedzania

Poznaj nasz zespół

Poznaj muzeum

Kinga Nowakowska

Prezeska Zarządu Fundacji Fabryki Norblina

Poznaj muzeum

Artur Setniewski

Dyrektor Muzeum Fabryki Norblina

Poznaj muzeum

Marta Piszczalska

Menedżer Muzeum Fabryki Norblina

Poznaj muzeum

Natalia Kołodziejska

Punkt informacyjno-kasowy „Bilety Info”

MFN_Zespol_Anna-Lipinska

Anna Lipińska

Aktorka oprowadzająca po Muzeum Fabryki Norblina

Poznaj muzeum

Michał Ferenc

Aktor oprowadzający po Muzeum Fabryki Norblina

Poznaj muzeum

Paweł Grzech

Aktor oprowadzający po Muzeum Fabryki Norblina

Poznaj muzeum

Agnieszka Kuś

Przewodniczka Muzeum Fabryki Norblina

Poznaj muzeum

Magdalena Krajewska

Przewodniczka Muzeum Fabryki Norblina

Poznaj muzeum

Agnieszka Noworyta

Przewodniczka Muzeum Fabryki Norblina