Skip to content

Poznaj Muzeum Fabryki Norblina

Muzeum Fabryki Norblina w Warszawie (Żelazna 51/53, 00-841 Warszawa) jest placówką prywatną, stanowiącą jednostkę organizacyjną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ArtN (tzn. nie posiada osobowości prawnej), która jest częścią grupy kapitałowej Capital Park. Muzeum Fabryki Norblina jest wpisane na listę muzeów prywatnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) pod numerem 919  z uzgodnionym regulaminem.

Ekspozycja stała muzeum została udostępniona dla zwiedzających w grudniu 2021 roku. Jej otwarcie zostało zgłoszone do MKiDN w czerwcu 2022 roku i jest integralną częścią zrewitalizowanej Fabryki Norblina. Placówka ma charakter otwarty. Na terenie kompleksu elementy muzealne i niemuzealne przenikają się ze sobą, nie ma między nimi ostrej granicy.

Tego nie możesz przegapić

Muzeum Fabryki Norblina w Warszawie (Żelazna 51/53, 00-841 Warszawa) jest placówką prywatną, stanowiącą jednostkę organizacyjną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ArtN (tzn. nie posiada osobowości prawnej), która jest częścią grupy kapitałowej Capital Park. Muzeum Fabryki Norblina jest wpisane na listę muzeów prywatnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) pod numerem 919  z uzgodnionym regulaminem.

Ekspozycja stała muzeum została udostępniona dla zwiedzających w grudniu 2021 roku. Jej otwarcie zostało zgłoszone do MKiDN w czerwcu 2022 roku i jest integralną częścią zrewitalizowanej Fabryki Norblina. Placówka ma charakter otwarty. Na terenie kompleksu elementy muzealne i niemuzealne przenikają się ze sobą, nie ma między nimi ostrej granicy.

Lat historii
Budynków
Platerów
Sposoby zwiedzania

Poznaj nasz zespół

MFN_Zespol_Kinga-Nowakowska

Kinga Nowakowska

Prezeska Zarządu Fundacji Fabryki Norblina

MFN_Zespol_Artur-Setniewski

Artur Setniewski

Dyrektor Muzeum Fabryki Norblina

MFN_

Anna Madejska

Menedżer Muzeum Fabryki Norblina

MFN_

Natalia Kołodziejska

Punkt informacyjno-kasowy „Bilety Info”

MFN_Zespol_Anna-Lipinska

Anna Lipińska

Aktorka oprowadzająca po Muzeum Fabryki Norblina

MFN_Zespol_Michal-Ferenc

Michał Ferenc

Aktor oprowadzający po Muzeum Fabryki Norblina

MFN_Zespol_Pawel-Grzech

Paweł Grzech

Aktor oprowadzający po Muzeum Fabryki Norblina

MFN_

Agnieszka Kuś

Przewodniczka Muzeum Fabryki Norblina

MFN_

Magdalena Krajewska

Przewodniczka Muzeum Fabryki Norblina

MFN_

Agnieszka Noworyta

Przewodniczka Muzeum Fabryki Norblina