Podmiejski ogród, który stał się fabryką

Jak opowiadać, żeby inni chcieli Cię posłuchać? Jak zmieniła się Warszawa w ciągu ostatnich 200 lat? Jak wyglądała praca w dawnej fabryce metalowej? Lekcja muzealna pt. „Podmiejski ogród, który stał się fabryką” pozwoli uczniom potrenować umiejętności retoryczne na przykładzie opowiadania o budynkach wchodzących w skald Fabryki Norblina. Podczas części warsztatowej uczniowie przygotują krótkie wystąpienia na podstawie przygotowanych w muzeum materiałów i pod kierunkiem doświadczonego edukatora – przewodnika muzealnego. Z tych uczniowskich mini opowieści powstanie wycieczka – jedyna w swoim rodzaju bo uczniowie będą oprowadzali swoich kolegów i koleżanki. Merytoryczne treści tej lekcji muzealnej odpowiadają tematom związanym z rewolucją przemysłową na ziemiach polskich (wynalazki i ich zastosowania, obszary uprzemysłowienia, zmiany struktur społecznych i warunków życia) oraz rozwojem gospodarczym II Rzeczpospolitej a także poznawaniu historii Warszawy oraz uprzemysłowienia warszawskiej Woli jako „małej Ojczyzny”.

Muzeum Fabryki Norblina należy do programu MEiN „Poznaj Polskę” w tematyce: „Największe osiągnięcia polskiej nauki”.